Rreth Nesh

Qëllimi ynë është shërbimi sa më i mirë për klientët tanë

Ugrija Commerce u themelua në vitin 1999. Kryesisht kompani private me kapital familjar. Merret kryesisht me distribuimin e mallrave higjienike dhe kozmetike.

Me një kapacitet të depos me fillim 1200m2 që kemi punuar një kohë të gjatë, tash kemi kaluar në objektin e ri me një kapacitet prej 4000m2 + 950m2 për zyre.

Kryesisht punojmë me vende evropiane dhe azietike.

1999

Themelimi dhe Vitet e Para

Themelimi: Ugrija Commerce u themelua si një kompani private me kapital familjar.Fokusi Fillestar: Kompania nisi aktivitetin me një depo prej 1200 m², duke u përqendruar kryesisht në shpërndarjen e mallrave higjienike dhe kozmetike.
2001

Kalimi në Operacionet me Shumicë

Zgjerimi: Nga një pikë shpërndarjeje, kompania u transformua në një njësi me shumicë.Përfaqësimi: Filloi të përfaqësojë prodhues të ndryshëm evropianë në sektorët e produkteve sanitare dhe ushqimore.
2002

Partneritet Strategjik me TZMO

Nënshkrimi i Kontratës: Lidhi një kontratë të rëndësishme me TZMO, një prodhues i njohur i vatave higjienike.Ndikimi në Treg: Forcoi praninë në tregun e Kosovës me këtë partneritet.
2005

Bashkëpunimi me Cedo

Partneritet i Ri: Nënshkroi një marrëveshje me Cedo, një prodhues i qeseve të bërllokut.Zgjerimi i Produkteve: Zgjerimi i ofertave të produkteve në sektorët e higjienës dhe menaxhimit të mbeturinave.
2008

Bashkëpunimi me General Fresh & Zgjerimi Ndërkombëtar

Kontrata: Filloi bashkëpunimin me General Fresh, një prodhues i aromave për WC.Konsolidimi i Brendeve: Konsolidoi dhe forcoi tre brendet kryesore në tregun e Kosovës.Zgjerimi Ndërkombëtar: Përveç tregut të Kosovës, filloi operacionet edhe në vendet aziatike si Kina, Malajzia dhe India, duke rritur ndjeshëm prezencën ndërkombëtare të kompanisë.
2018

Diversifikimi në Prodhim

Linje e Re Produktesh: Filloi prodhimin e tabletave higjienike me një kapacitet ditor prej mbi 100,000 njësi. Portofoli i Produkteve: Zgjerimi për të prodhuar mbi 50 artikuj të ndryshëm, të cilët sot gjenden në të gjitha supermarketet e Kosovës.
2023

Partneriteti me Interex

Kontrata Kryesore: Nënshkroi një kontratë me Interex, një nga zinxhirët më të mëdhenj të tregtisë me pakicë në Kosovë. Zhvillimi i Markave: Prodhimi i 5 markave të veçanta për Interex, duke forcuar besimin dhe korrektësinë në treg.
2024

Lansimi i Ugrija-BIO

Iniciativë e Re: Lansoi Ugrija-BIO, e fokusuar në prodhimin e materialeve akrilike. Lidership në Industri: U bë kompania e vetme në Ballkan me një kapacitet prodhimi prej mbi 24 tonësh akrilik në ditë. Zgjerimi Rajonal: Synon të zgjerohet në tregjet ballkanike përtej Kosovës.
2024-2025

Zhvillimet e Tanishme dhe të Ardhshme

Zgjerimi i Infrastukturës: Përgatit ndërtimin e një objekti të ri me 4000 m² hapësirë depoje dhe 950 m² hapësirë zyrash për të përmirësuar kapacitetet logjistike. Vizion Afatgjatë: Angazhim i vazhdueshëm për rritje, inovacion dhe ofrim të shërbimit të shkëlqyer ndaj klientëve, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe rajonit.
has been added to the cart. View Cart