UGRIA COMMERCE u themelua ne vitin 1999 si pikë distribuimi për produkte të ndryshme sanitare dhe ushqimore. Pas vitit 2001, filloi të funksionojë si një pikë me shumicë duke përfaqësuar prodhues të ndryshëm të shteteve të ndryshme evropiane.

UGRIA COMMERCE ka një rritje të vazhdueshme në cilësi të distributorit për Kosovë, në të gjitha regjionet e Kosovës, si në Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë etj.

Rrjeti i Distribuimit të UGRIA COMMERCE punon gjashtë ditë në javë ndërsa stafi i tij furnizon dyqanet me mjetet transportuese të saj.

UGRIA COMMERCE ka nënshkruar kontrata bashkëpunimi me kompani të njohura nga Polonia, Çekia, Sllovakia, Hungaria, Turqia, etj.

Kryesisht eksporton mallra sanitare por edhe ushqimore.